20/05/2024

Waarom ADHD-ers baat hebben bij de methode Feuerstein Tactile (en anderen ook)

De Feuerstein Tactile werkbladen hebben reliëf, waardoor je de lijnen kunt voelen

De Feuerstein Tactile werkbladen hebben reliëf, waardoor je de lijnen kunt voelen

Ziet jouw zoon of dochter met ADHD alles? Wordt je zoon door elke vlieg in het lokaal afgeleid? Vindt je dochter het lastig om overzicht te krijgen van haar huiswerk? Is het bureau van je kind een chaos?

Het Feuerstein IE-Tactile programma helpt om de chaos de baas te worden.

ADHD: chaos in je hoofd

Die chaos die je aantreft bij kinderen en volwassenen met ADHD is vaak een afspiegeling van de chaos in het hoofd. Eén van de oorzaken van die chaos in het hoofd bij ADHD is de overgevoeligheid voor allerlei prikkels.

In het tijdperk van de jagers en de verzamelaars was het erg handig om gevoelig te zijn voor prikkels, want dan hoorde van verre het kraken van het takje onder de poten van een groot roofdier. Maar in ons dagelijks leven waarin we gebombardeerd worden door prikkels van de radio, ons mobieltje en reclame, is het lastig als je al die prikkels opvangt en ze niet buiten kunt sluiten. Als je scherpe oren hebt, hoor je niet alleen wat de docent zegt, maar ook wat alle anderen in de klas zeggen, dat je buurman met zijn pen tikt en dat buiten bladgezogen wordt. Geen wonder dat het soms lastig is je soms te concentreren!

Door al die prikkels lijkt je hoofd soms op een overvol pakhuis waar maar pakjes binnen blijven komen.

Er komen zoveel prikkels binnen dat je geen tijd hebt om al die pakketjes van informatie een plekje te geven. Ze buitelen over elkaar heen je hersen-pakhuis

Chaos in je hoofd is als een vol pakhuis

ADHD-ers ervaren soms chaos in hun hoofd. Dat lijkt dan net een vol pakhuis. Hoe orden je dat pakhuis?

binnen en ze komen allemaal schots en scheef door elkaar te leggen. Geen tijd om ze goed te bekijken, er een labeltje aan te doen en ze netjes op de goede plank te zetten. En er blijven maar pakjes binnenkomen. En dan moet je intussen ook nog de goede antwoorden geven op vragen die je gesteld worden.

Wat zou het mooi zijn om zelf weer de baas te worden over de prikkels. Om zelf te beslissen welke prikkels wel binnen komen en welke prikkels niet. Om de pakketjes die je hebben wilt te kunnen bekijken en ze een mooi etiketje te geven en ze op te bergen zodat je ze later weer terug kunt vinden. En aan het eind van de dag tevreden rondkijken in een opgeruimd pakhuis waar morgen weer ruimte is voor nieuwe pakketjes.

Feuerstein Tactile helpt om zelf de baas te worden over de prikkels

Het Feuerstein Tactile programma werkt met werkbladen die je op de tast doet. Wanneer je normaal gesproken naar een pagina kijkt, zie je de hele pagina in een keer, alles tegelijk. Maar waarschijnlijk zie je het niet zo precies.

Wanneer je op de tast moet werken, voel je maar een ding tegelijk en komen de prikkels na elkaar binnen in plaats van allemaal tegelijk. Hierdoor is het mogelijk om het object op de bladzijde (bijvoorbeeld een appel) goed en precies te voelen. Door het verwoorden van de eigenschappen en kenmerken wordt een mentaal plaatje gebouwd dat veel preciezer is dan bij oppervlakkige visuele waarneming. Ook kan de structuur van de bladzijde gevoeld worden: hoeveel vakken zijn er? Hoe is deze taak verdeeld over de bladzijde? Waar ga ik beginnen en hoe ga ik dit aanpakken?

Door het op de tast werken wordt het aantal prikkels sterk teruggebracht. Hierdoor ontstaat er een situatie waarin de leerling kan werken aan het nauwkeurig waarnemen. Ook kan hij leren om relevante details te selecteren en niet-relevante informatie te negeren. In de ‘gewone’ situatie komt de ADHD-leerling hier vaak domweg niet aan toe. Het kunnen selecteren van informatie en van prikkels is een van de sleutels om zelf weer baas te worden over de prikkels.

Deze vaardigheden veranderen de leerling van binnenuit, zodat het ook werkt als je niet op de tast werkt.

Je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen dat het zo werkt als je geblinddoekt bent. Maar hoe gaat dat dan als je kind weer in de ‘normale’ situatie terugkomt, als het op school gewoon teksten moet lezen, er veel prikkels zijn, etc.?

Hier zie je het bijzondere van deze werkwijze: wanneer de leerling bij de tastwerkbladen op zoek gaat naar de structuur en zich vragen stelt om die structuur te achterhalen, ontstaat in hemzelf die behoefte aan structuur. Die behoefte blijft, ook als hij daarna weer gewoon op school zit. De leerling verandert zelf en kan in allerlei situaties beter omgaan met prikkels! Dat geeft een stuk meer rust.

Gun je jouw kind ook meer rust? Wil je hier meer over weten?  Neem dan contact op via het contactformulier.

Op Youtube geeft Todd Lambert in het Engels kort uitleg over het hoe en wat van Feuerstein Tactile. Voor dit luisterfragment, klik hier.