17/04/2024

Wie ben ik?

Ik ben Geertje Broekman-Groenveld en ben als Coach Leren en Ontwikkeling werkzaam bij Centrum Leren en Ontwikkeling Kampen.Geertje Groenveld

Ik ben in Kampen afgestudeerd als theologe bij de Theologische Universiteit. In de theologie gaat het niet alleen om het kennen van God maar ook om het omzien naar elkaar. Mensen begeleiden naar zoeken van hun bestemming. Dit aspect heeft mij enorm aangesproken en zo ben ik al spoedig terechtgekomen bij het begeleiden van m.n. jongeren in hun ontwikkeling. Ontwikkeling in de zin van “wie ben ik “ en “ wat kan ik”. Ik zie het dan ook als mijn missie om mensen te helpen en te begeleiden met het ontwikkelen van hun mogelijkheden op cognitief gebied in samenhang met hun sociale ontwikkeling.

Vanaf 2003 heb ik ervaring met individuele begeleiding en begeleiding van jongeren op een huiswerkinstituut. Als docent Grieks en Latijn ben ik verbonden geweest aan het Carolus Clusius College en het Ichthus College. Daarnaast ben ik ook als catecheet werkzaam geweest.

Van 2015 -2017 ben ik ook verbonden geweest aan het Feuerstein Kenniscentrum in Zwolle, onderdeel van Landstede. Daar was ik trainer IVP en was ik medeontwikkelaar van de training ‘Leren denken op de Tast’.

Opleiding

 • Master Theologie 2010,  met de modules psychologie, ontwikkelingspsychologie en didactiek
 • Feuerstein: Instrumenteel Verrijkings Programma deel 1 -2011
 • Feuerstein: Instrumenteel Verrijkings Programma deel 2 – 2012
 • Feuerstein: Tactile Instrumenteel Verrijkings Programma – 2013
 • Feuerstein: IVP trainer 1 -2014
 • Feuerstein: Tactile IVP trainer – 2015
 • Feuerstein : Learning Potential Assessment Device – 2016 en 2017: dynamisch testen van leermogen

Ervaring

 • Individuele (huiswerk) begeleiding vanaf 2003
  • Bij leerling met Asperger, PDD-NOS, ASS, AD(H)D, etc.
  • Huiswerkbegeleiding, activerende begeleiding, oefenen voor muzieklessen en muziekexamens voor de muziekschool (theorie en praktijk); motiveren, plannen.
 • Huiswerkinstituut vanaf 2009
  • Mediërende begeleiding vanaf 2011
  • Examentraining VMBO, HAVO, VWO
  • Begeleiding van leerlingen met faalangst
  • Hoogbegaafde leerlingen
 • IVP-trainer Feuerstein Kenniscentrum
 • Docent klassieke talen
 • Catecheet 2010-2012