20/05/2024

Mediërend leren en het IVP Feuerstein

Mediërend Leren

Mediërend Leren® baseert zich op de door Prof. R. Feuerstein, Prof. P. Klein, Prof Stanley Greenspan en Prof. C. Haywood ontwikkelde theorie van het geloof in veranderbaarheid en de onbeperkte behoefte van ieder kind om zich te ontwikkelen.

Een theorie die ervan uitgaat dat de sociale, emotionele, cognitieve en verbale ontwikkeling van ieder kind te stimuleren is door tussenkomst van de opvoeder. Dit kan bijvoorbeeld door als begeleider je leerling in alledaagse (onderwijs)situaties denkvaardigheden aan te bieden, waardoor het kind effectiever en zelfstandiger leert denken.

Het uiteindelijke doel is kinderen de kans te geven om de maatschappij te begrijpen en ze zodanig toe te rusten dat ze hun plaats in deze maatschappij kunnen vinden, ontwikkelen en vasthouden.

 IVP Feuerstein

Het Instrumenteel VerrijkingsProgramma (IVP) is een programma ontwikkeld door Prof. R. Feuerstein waarbij de leerling zich denkvaardigheden eigenmaakt. Met deze denkvaardigheden leert de leerling om zo zelfstandig mogelijk te kunnen reageren op nieuwe situaties in de maatschappij. Er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden en kwaliteiten van de leerling.

Voor meer informatie zie de website van Stibco.

Meer begeleidingsvormen bij het leren »