20/05/2024

Centrum voor Leren en Ontwikkeling Kampen is er voor kinderen en volwassenen die belemmerd worden in hun cognitieve ontwikkeling.

In een kleinschalige en positieve leeromgeving wordt gewerkt aan zelfstandigheid, onder meer op het gebied van huiswerk.

Leren is meer dan het leren van Engelse woordjes of het uit je hoofd leren van een hoofdstuk biologie. Leren gaat ook over jouw plekje op deze wereld.

Centrum Leren en Ontwikkeling heeft een methode ontwikkeld waarbij naar de persoon wordt gekeken in zijn relatie tot zichzelf maar ook in relatie tot zijn omgeving, tot de ander. Dus ook sociale en praktische vaardigheden komen aan bod.

De door CVLO Kampen gehanteerde methodiek kenmerkt zich onder meer door een nadruk op Leren leren, structuur, motivatie en door de gemedieerde leerervaring. Door deze gemedieerde leerervaring krijgen leerlingen inzicht in hun denkprocessen en leren ze hoe ze die efficiënter kunnen laten verlopen. Dit kan in verschillende vormen van begeleiding.

Elk individu is anders en heeft een eigen benadering nodig; het niveau en de inhoud van het leren is steeds wisselend. Daarom zijn er verschillende vormen van begeleiding mogelijk.