20/05/2024

Bijlessen

Bijlessen: inhoudelijk bijspijkeren met aandacht voor leren leren

Bijlessen zijn vooral geschikt voor leerlingen met deficiënties (tekorten) of achterstand op het gebied van een bepaald vak.

In deze individuele bijlessen wordt aandacht besteed aan:

  • gaten in kennis bijspijkeren
  • vaardigheden die onvoldoende zijn ontwikkeld
  • bewust leren denken en leerstrategieën

Vaak zijn gaten in kennis ontstaan als gevolg van onvoldoende leervaardigheden of inefficiënte leerstrategieën. Door samen aan de slag te gaan en extra oefeningen gedetailleerd te bespreken, krijgt de leerling inzicht in het wat er mis gaat en waarom. Vervolgens krijgt de leerling handvatten voor het eigen maken van stof. Bij de één ligt de nadruk dan op begrijpend lezen en inzicht krijgen, bij de ander op hoe je opgaven moet aanpakken. Dit is belangrijk omdat je wilt voorkomen dat een leerling later weer gaten oploopt in de kennis of de vaardigheden mist om zich nieuwe stukken stof eigen te maken.

Vakken waarin bijles wordt gegeven:

Geertje Groenveld is thuis in vele vakken op verschillende niveaus.

Ze heeft eerder bijles gegeven in:

  • talen: Nederlands, Engels, Duits (vooral grammatica), Latijn en Grieks,
  • betavakken: wiskunde, biologie
  • zaakvakken: M&O, aardrijkskunde

Wat leerlingen zeggen

Dankzij de bijlessen Latijn heb ik mijn eindexamen ruim behaald. Ik ging van een 4 in klas 5 naar een 6.4 als eindcijfer voor Latijn in klas 6. Ik heb dit grotendeels te danken aan de bijlessen. Ik vond de manier waarop de bijlessen ingevuld werden erg prettig. Naast hulp bij vertalen, ben ik ook flink bijgespijkerd op het gebied van grammatica en ook het analyseren van teksten met behulp van vragen heeft me erg geholpen. Ik raad iedereen die moeite met Latijn heeft aan om examentraining te volgen, het heeft mij ontzettend geholpen!

Jelle, CCC Zwolle

Meer begeleidingsvormen bij het leren »