20/05/2024

Methodiek

StrategieLeren is meer dan het leren van Engelse woordjes of het uit je hoofd leren van een hoofdstuk biologie. Leren gaat ook over jouw plekje op deze wereld. Leren is voorbereiding op de toekomst. Daarom is het ook belangrijk om het leren in een perspectief te zetten: wat is je doel? waar ga je voor? Wat vind je belangrijk in je leven, waar ga je voor? en welke stappen moet je daarvoor zetten? Wat voor hulp heb je daarbij nodig?

CVLO Kampen biedt verschillende vormen van begeleiding

Mijn aanpak heeft de volgende kenmerken:

  • Structuur aanbieden en aanleren: plannen, regelmaat in begeleiding.
  • Structuur in leren: leren, leerstrategieën. Door de gemedieerde leerervaring worden denkprocessen en leerstrategieën inzichtelijk gemaakt en kan er efficiënter gewerkt worden.
  • Motivatie door succes zichtbaar maken.
  • Faalangstreductie door duidelijke verwachtingen, succes zichtbaar maken.
  • Aandacht en positieve benadering: uitgaan van wat een kind kan.
  • Zelfvertrouwen stimuleren door leerling inzicht te geven in wat hij/zij wel/niet kan; leren reflecteren.
  • Leren is meer dan ‘school en boeken’: verbinding maken met andere terreinen; hoe ga je om met anderen (sociale vaardigheden), algemene ontwikkeling.
  • Nadruk op methode: hoe doe je iets en hoe kan jij dat zelf leren doen?
  • Activeren: niet voorkauwen, maar door vragen te stellen de leerling aan het werk zetten zodat hij/zij leert waar of hoe hij antwoorden kan vinden of hoe hij oplossingen kan bedenken.

Gemedieerde leerervaring/ mediërend leren

Bij mediërend leren is de begeleider mediator tussen de leerling en de stof. De nadruk ligt niet zozeer op de stof maar op de cognitieve vaardigheden die de leerling in staat stellen om zelfstandig om gaan met leersituaties en andere situaties in het dagelijks leven. Als door Feuerstein getraind professioneel mediator kan ik het Instrumenteel VerrijkingsProgramma aanbieden.