21/02/2024

Voor wie?

PuzzelhoofdBegeleiding voor leerlingen die belemmerd worden in hun cognitieve ontwikkeling.  

Deze belemmering kan bijvoorbeeld komen door

 • concentratieproblemen
 • gedragsproblematiek
 • faalangst
 • hoogbegaafdheid
 • studiemethodiek

Voor leerlingen die behoefte hebben aan extra aandacht voor het leren leren en planning.

 • bv leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis: PDD-NOS, Asperger, ASS en AD(H)D:

Voor deze leerlingen biedt het Centrum voor Leren en Ontwikkeling:

 • een veilige, kleinschalige werkplek
 • structuur en overzicht
 • mogelijkheden om zich te ontwikkelen
 • aansluiting bij de mogelijkheden van de leerling.

Voor verschillende leeftijden en schooltypen:

 • Bovenbouw basisschool
 • Onderbouw voortgezet onderwijs VMBO, HAVO, VWO
 • Bovenbouw voortgezet onderwijs VMBO, HAVO, VWO

Ook studenten en (jong)volwassenen zijn van harte welkom.

Meer lezen over…