20/05/2024

Leren leren: input, verwerking en output

Soms denk je dat je iets goed hebt geleerd, maar krijg je toch een onvoldoende. Hoe komt dat? Leren: we gebruiken het woord vaak, maar wat bedoelen we eigenlijk met leren en hoe gaat dat in zijn werk?

Bij leren gebeurt er van alles in je hoofd. Wat deftiger gezegd: er spelen allerlei cognitieve functies een rol. Bijvoorbeeld goed waarnemen, systematisch zoeken, vergelijken, plannen, het leggen van verbanden en relaties en formuleren. En zo kunnen er nog veel meer dingen genoemd worden.

De 3 aangrijpingspunten om te leren leren

Omdat er zoveel gebeurt, is het handig om de denkprocessen grofweg in drie fasen op te delen: de input, de verwerking en de output. Bij de input gaat het om het verzamelen van de informatie. Bij de verwerking gaat het om wat er met die informatie gebeurt om het te begrijpen, het probleem op te lossen of een vraag te kunnen beantwoorden en de informatie op te slaan. Bij de output gaat het om alles wat nodig is om het antwoord of de uitkomst te presenteren.

Dit lijkt niet zo bijzonder, het is een bekend schema. Toch is het handig, omdat het een sleutel biedt om wat er gebeurt bij het denken grofweg te analyseren. Als je bijvoorbeeld denkt dat je je repetitie aardrijkskunde goed hebt geleerd, maar je krijgt toch een onvoldoende, waar ligt het dan aan? Je kunt dan kijken naar de input. Misschien heb je alles wel doorgelezen, maar heb je niet de tijd genomen om stil te staan bij de precieze formulering van begrippen. Of was je aan het eind van het hoofdstuk minder geconcentreerd en nam je minder informatie op. Als je let op naar de verwerking, kun je vragen stellen als: heb ik de relevante informatie eruit gehaald, of alleen de dingen die ik interessant en leuk vond. Of: heb ik begrippen met elkaar vergeleken. Snapte ik goed waar het om ging. Heb ik aandacht besteed aan opsommingen? Ook output kun je oefenen bij het leren: goed formuleren van begrippen door jezelf te (laten) overhoren en te controleren of je antwoord geeft op de vraag die je wordt gesteld.

Door te denken aan input, verwerking en output snap je beter waar je jezelf nog kunt verbeteren in het leren. Heb je hierover vragen of wil je reageren op dit artikel? Laat dan hieronder een bericht achter of neem persoonlijk contact op.